İNADINA BİRİNCİ BASAMAK...
 

 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

 

 

                           8-11 Kasım 2018 / Hatay

*   Toplum Sağlığı için, İyi Hekimlik için, Mesleki Bağımsızlığımız için, Nitelikli Sağlık Hizmeti için, İNADINA BİRİNCİ BASAMAK   *

 

KONGRE BAŞKANLARI

 Dr. Selma OKKAOĞLU MUTLU

PHD Başkanı

Dr. Kamiran YILDIRIM

TTB PHK Başkanı

 Dr. Özen AŞUT

GPE Başkanı

 

Kongre Sekreterleri ve İletişim

Dr. İsmet SAYMAN   Telefon: +90 (532) 596 62 00 

Dr. Rıdvan YILMAZ   Telefon  +90 (532) 740 20 48 

 


DÜZENLEME KURULU

KONGRE BİLİMSEL DANIŞMA KURULU