İNADINA BİRİNCİ BASAMAK...
 

 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

 

 

                           8-11 Kasım 2018 / Hatay

*   Toplum Sağlığı için, İyi Hekimlik için, Mesleki Bağımsızlığımız için, Nitelikli Sağlık Hizmeti için, İNADINA BİRİNCİ BASAMAK   *

 

KONGRE BİLİMSEL DANIŞMA KURULU 

 

 Beyazıt İlhan     (Göz Hastalıkları Uzmanı) Ankara  
 M. Raşit Tükel  (İstanbul Ü. Tıp Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Başkanı. Prof. Dr.) İstanbul 
 Selçuk Erez   (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Prof. Dr.) İstanbul 
 Nadi Bakırcı    (Acıbadem Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) İstanbul 
 Ufuk Beyazova    (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr.) Ankara 
 Muzaffer Eskiocak    (Trakya Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) Edirne 
 Taner Gören    (Kardiyoloji uzmanı, Prof. Dr.) İstanbul 
 Şükrü Hatun    (Koç  Ü. Tıp Fak. Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hast., Prof. Dr.) İstanbul
 Sibel Sakarya    (Koç  Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) İzmir 
 Ali Osman Karababa    (Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr.) İzmir 
 Mehtap Kartal    (Dokuz Eylül Ü. Aile Hekimliği AD, Doç. Dr.) İzmir 
 Yeşim Gökçe Kutsal    (Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi Geriatri AD, Prof. Dr.) Ankara 
 Orhan Odabaşı    (Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD, Uzm. Dr.) Ankara 
 Pınar Okyay    (Adnan Menderes Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) Aydın 
 İskender Sayek    (Genel Cerrahi Uzmanı, Prof. Dr.) Ankara 
 Nihat Şahbaz    (TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi, Dr.) İstanbul 
 Feride Aksu Tanık    (Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr. ) İzmir
 Meral Türk    (Ege Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) İzmir 
 Reyhan Uçku    (Dokuz Eylül Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) İzmir 
 Kevser Vatansever   (TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi, Dr.) İzmir