İNADINA BİRİNCİ BASAMAK...
 

 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

 

 

                           8-11 Kasım 2018 / Hatay

*   Toplum Sağlığı için, İyi Hekimlik için, Mesleki Bağımsızlığımız için, Nitelikli Sağlık Hizmeti için, İNADINA BİRİNCİ BASAMAK   *

 

KONGRE BİLİMSEL DANIŞMA KURULU 

Beyazıt İLHAN   (Göz Hastalıkları Uzmanı) Ankara  

M. Raşit Tükel (İstanbul Ü. Tıp Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Başkanı. Prof. Dr.) İstanbul 

Selçuk EREZ (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Prof. Dr.) İstanbul 

Nadi Bakırcı  (Acıbadem Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) İstanbul 

Ufuk Beyazova  (Gazi Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Prof. Dr.) Ankara 

Muzaffer Eskiocak  (Trakya Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) Edirne 

Taner Gören  ( Kardiyoloji uzmanı, Prof. Dr.) İstanbul 

Şükrü Hatun  (Kocaeli Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Prof. Dr.) Kocaeli 

Sibel Kalaça  (Marmara Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) İzmir 

Ali Osman Karababa  (Ege Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) İzmir 

Mehtap Kartal  (Dokuz Eylül Ü. Aile Hekimliği AD, Doç. Dr.) İzmir 

Yeşim Gökçe Kutsal  (Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi Geriatri AD, Prof. Dr.) Ankara 

Ali Rıza Odabaşı  (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz., Prof. Dr.)Aydın 

Orhan Odabaşı  (Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD, Uzm. Dr.) Ankara 

Pınar Okyay  (Adnan Menderes Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Doç. Dr.) Aydın 

Özlem Sarıkaya (Marmara Ü. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD, Doç. Dr.) İstanbul 

İskender Sayek  (Genel Cerrahi Uzmanı, Doç. Dr.) Ankara 

Nihat Şahbaz  (TTB GPE Yönetim Kurulu Üyesi, Dr.) İstanbul 

Feride Aksu Tanık   (Ankara Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr. ) Ankara 

Meral Türk  (Ege Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) İzmir 

Reyhan Uçku  (Dokuz Eylül Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.) İzmir 

Kevser Vatansever  (Ege Ü. Tıp Eğitimi AD, Yrd. Doç. Dr.) İzmir