İNADINA BİRİNCİ BASAMAK...
 

 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

 

 

                           8-11 Kasım 2018 / Hatay

*   Toplum Sağlığı için, İyi Hekimlik için, Mesleki Bağımsızlığımız için, Nitelikli Sağlık Hizmeti için, İNADINA BİRİNCİ BASAMAK   *

 

İletişim:

Kongre Sekreterleri :

Dr. İsmet SAYMAN     0(532) 596 62 00     ismet_sayman@yahoo.com

Dr. Rıdvan YILMAZ      0(532) 740 20 48       ridvangenpr@yahoo.com

 

 Organizasyon Sekretaryası :

 

 

www.pratisyen2018.org