İNADINA BİRİNCİ BASAMAK...
 

 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

 

 

                           8-11 Kasım 2018 / Hatay

*   Toplum Sağlığı için, İyi Hekimlik için, Mesleki Bağımsızlığımız için, Nitelikli Sağlık Hizmeti için, İNADINA BİRİNCİ BASAMAK   *

 

GENEL BİLGİLER

Kredilendirme: Kongre Türk Tabipleri Birligi STE Kredilendirme Kurulu Tarafından kredilendirilecektir.

Katılım Sertikası: Kongre Katılım Belgeleri 10 Kasım 2018 günü ögleden sonra verilecektir.

Davet Mektubu: Kayıt işlemini yaptırmış tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.Bu mektup sadece katılımcının kurumdan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.