İNADINA BİRİNCİ BASAMAK...
 

 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

 

 

                           8-11 Kasım 2018 / Hatay

*   Toplum Sağlığı için, İyi Hekimlik için, Mesleki Bağımsızlığımız için, Nitelikli Sağlık Hizmeti için, İNADINA BİRİNCİ BASAMAK   *

 

 

Düzenleme kurulu

Dr. Hisar ALTUNOL(Adana) 

Dr. Özen AŞUT (Ankara) 

Dr. Aylin Sena BELİNER (İzmir) 

Dr. İsmail BULCA (Adana) 

Dr. Alper BÜYÜKAKKUŞ (İzmir) 

Dr. Canan ÇAKIR (Samsun) 

Dr. Zafer ÇELİK (Ankara) 

Dr. Civan GÖKALP (Diyarbakır) 

Dr. Mehmet İYİGÜN (Gaziantep) 

Dr. Selma Mutlu OKKAOĞLU (İstanbul) 

Dr. İsmet SAYMAN (İstanbul) 

Dr. Mustafa SÜLKÜ (İstanbul) 

Dr. Çağlayan ÜÇPINAR (Muğla) 

Dr. Kamiran YILDIRIM (Mardin) 

Dr. Rıdvan YILMAZ (İstanbul) 

*Soyadı sırasına göre alfabetik olarak sıralanmıstır.