İNADINA BİRİNCİ BASAMAK...
 

 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

 

 

                           8-11 Kasım 2018 / Hatay

*   Toplum Sağlığı için, İyi Hekimlik için, Mesleki Bağımsızlığımız için, Nitelikli Sağlık Hizmeti için, İNADINA BİRİNCİ BASAMAK   *

 

Düzenleme kurulu

Dr. İrfan ALEMDAR...................(Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi)  

Dr. Hisar ALTUNOL...................(TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü)
Dr. Özen AŞUT..........................(TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü)
Dr. Aylin Sena BELİNER........... (TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü)
Dr. İsmail BULCA......................(TTB Pratisyen Hekimler Kolu)
Dr. Alper BÜYÜKAKKUŞ.........  (TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü)
Dr. Canan ÇAKIR ..................... (Pratisyen Hekimlik Derneği Samsun Şubesi)
Dr. Zafer ÇELİK ........................ (TTB Pratisyen Hekimler Kolu Ankara TabipOdası)
Dr. Civan GÖKALP................... (Pratisyen Hekimlik Derneği Diyarbakır Şubesi) 

Dr. Hakan GÜNEŞ ................... (TTB Pratisyen Hekimler Kolu Adana Tabip Odası) 

Dr. Mehmet İYİGÜN ............... (TTB Pratisyen Hekimler Kolu Gaziantep Tabip Odası)
Dr. Selma Mutlu OKKAOĞLU  (Pratisyen Hekimlik Derneği)
Dr. İsmet SAYMAN ................. (Pratisyen Hekimlik Derneği)
Dr. Mustafa SÜLKÜ ................ (TTB Pratisyen Hekimler Kolu İstanbul Tabip Odası)
Dr. Çağlayan ÜÇPINAR .......... (TTB Pratisyen Hekimler Kolu MuğlaTabip Odası)
Dr. Kamiran YILDIRIM ........... (TTB Pratisyen Hekimler Kolu) 

Dr. Rıdvan YILMAZ ................ (Pratisyen Hekimlik Derneği)
Dr. Sevdar YILMAZ ................ (TTB Pratisyen Hekimler Kolu HatayTabip Odası) 

 

*Soyadı sırasına göre alfabetik olarak sıralanmıstır.