İNADINA BİRİNCİ BASAMAK...
 

 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

 

 

                           8-11 Kasım 2018 / Hatay

*   Toplum Sağlığı için, İyi Hekimlik için, Mesleki Bağımsızlığımız için, Nitelikli Sağlık Hizmeti için, İNADINA BİRİNCİ BASAMAK   *

 

Yapılması planlanan oturum başlıkları:

 21. Yüzyılda nasıl bir birinci basamak?

Dünya’da ve Türkiye’de bağışıklama. Sorunlar ve çözüm önerileri.

Yetişkin vitamin eksiklikler ve ilaç kullanımı.

Temizlik maddeleri kullanımına bağlı riskler ve meslek hastalıkları

Çok kültürlü toplumlarda sağlık hizmetleri

Kadınlarda sık karşılaşılan genital sistem enfeksiyonları

Gıda, beslenme, doğru, güven

Birinci basamakta Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım

Allerjik Rinit

Kilolu çocuk

Genç, erişkin ve yaşlıda uyku sorunları

Aile hekimliğinde öncelendirilen/göz ardı edilen işlerimiz ve “angarya” kavramı.

Peptik Ulkus, son gelişmelerle tanı tedavi ve takip.

Birinci basamakta koroner arter hastalığı

Hekimlerin Örgütlenme tarihi ve TTB