İNADINA BİRİNCİ BASAMAK...
 

 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

 

 

                           8-11 Kasım 2018 / Hatay

*   Toplum Sağlığı için, İyi Hekimlik için, Mesleki Bağımsızlığımız için, Nitelikli Sağlık Hizmeti için, İNADINA BİRİNCİ BASAMAK   *

 

Bildiri Gönderimi

Birinci basamak çalışanlarının hepsini mesleki alanlarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya davet ediyoruz. Bildiri hazırlama süresince isteyen meslektaşlarımıza danışmanlık yapılacaktır. Bu amaçla Kongre sekretaryası veya Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri ile doğrudan iletişim kurulabilir.
 
 
      Genel Kurallar: 
  • Serbest bildiri özetleri Times New Roman 12 Punto ile yazılacaktır.
  • Bildiri özetlerinin 300 kelimeyi geçmemesine özen gösterilmelidir.
  • Serbest Bildiri özetleri gönderilirken sunum biçimi “Sözel Sunum” veya “Poster Sunumu” olarak belirtilmektedir.
  • Sözlü sunumlar duyurulan salonda ve saatte yapılacaktır. Posterler poster alanına asılacak ve kongre boyunca asılı kalacaktır. Poster tartışma saatinde poster sorumlu yazarı posterinin basında olacaktır. Posterler 70x90 cm. boyutlarında uzaktan okunabilecek şekilde hazırlanacaktır.
  • Kabul edilen bildiri özetleri kongre özet kitabında basılacaktır.
  • Bildiri özeti sunum formu ve bildiri özetinin,15 Ekim 2018 tarihine kadar internet yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.
 
Serbest Bildiri Danışmanı: Dr. Aylin Sena BELİNER  aylinsenabeliner@gmail.com   0 532 436 13 30

Bildiri Özeti Formatı:

Baslık : Kısa, öz ve çalısmayı yansıtacak şekilde olmalıdır.

Yazarlar ve İletişim Bilgileri: Çalışmaya katılanların Ünvanı, Adı Soyadı, Kurum adı yazılmalıdır. (Bildiri yapacak olan kişinin adının altı çizili ve e-posta adresi olmalıdır.)

Anahtar Kelimeler: Çalısmanın içerigini yansıtacak en fazla beş kelimeden oluşmalıdır.

Giriş ve Amaç : Çalısmada ulaşılmak istenenin ne oldugunu ferekçesiyle açıkça ifade edebilmelidir.

Gereç ve Yöntem: Belirlenen amaca nasıl ulaşıldıgı, hangi yöntemin kullanıldığı paylaşılmalıdır.

Bulgular: Elde edilen verilerin analizleri ile ulaşılan sonuçlar kısaca ifade edilmelidir.

Sonuç: Çalışmanın sundugu özgün değer ortaya konmalıdır.

Sunum Biçimi:

  • Sözel Sunum 
  • Poster Sunumu 

Bildiri Gönderme:

Bildiri özetlerinin www.pratisyen2018.org üzerinden phd1998@gmail.com mail adresine gönderilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir.

İlgili mail adresleri dışında posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.