İNADINA BİRİNCİ BASAMAK...
 

 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

 

 

                           8-11 Kasım 2018 / Hatay

*   Toplum Sağlığı için, İyi Hekimlik için, Mesleki Bağımsızlığımız için, Nitelikli Sağlık Hizmeti için, İNADINA BİRİNCİ BASAMAK   *

 

08 Kasım 2018 Perşembe

 

12:00 – 15:30 Sosyal Program    St. Pierre Klisesi ve Mozaik Müzesi gezisi

 

16:00 – 17:00 AÇILIŞ 

 

17:00 - 17:15 Ara

 

17:15 – 18:30   Atılan / Başlatılmayan Hekim Olmak                              Salon A

 

Oturum Başkanı: Dr. Ayfer HORASAN   TTB Merkez Konseyi Üyesi

 Konuşmacı:  Dr. Elif TURAN

 Konuşmacı:  Dr. Navdar BADEM KIRAN

 

18:45 –    SUNUM   "Hatay'ın Arkeolojik Tarihi"  ( Arkeolog Kenan YURTTAGÜL) 

 

19:30 – 21:00         AÇILIŞ KOKTEYLİ