İNADINA BİRİNCİ BASAMAK...
 

 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

 

 

                           8-11 Kasım 2018 / Hatay

*   Toplum Sağlığı için, İyi Hekimlik için, Mesleki Bağımsızlığımız için, Nitelikli Sağlık Hizmeti için, İNADINA BİRİNCİ BASAMAK   *

 

10 Kasım 2018 Cumartesi

 

09:00 – 10:00    Aile Hekimliğinde Öncelendirilen/Göz Ardı Edilen İşlerimiz ve “Angarya” Salon A

 

 Oturum Başkanı: Dr. Selma OKKAOĞLU   Pratisyen Hekimlik Derneği Genel Başkanı

 Konuşmacı:  Dr. Zafer ÇELİK                        TTB Pratisyen Hekimler Kol Sekreteri

 Konuşmacı: Dr. Rıdvan YILMAZ                     Pratisyen Hekimlik Derneği Yön. Kur. Üyesi

 

10:00 – 10:30   Kahve arası

 

10:30 – 12:00 Türkiye’de Bağışıklama Hizmetleri , (Aşılanmama-Aşılamama-Aşılatmama)   Salon A

 

Oturum Başkanı: Dr. Neşe ÇAĞLAYAN YILMAZ  Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü

Konuşmacı: Dr. Muzaffer ESKİOCAK    Trakya Ün. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, Prof

           Konuşmacı: Dr. Süda TEKİN             Koç Ün.Tıp Fak. Enfeksiyon Hast. ve Kl. Mikr. Doç.

 

12:00 – 13:30  Öğle Yemeği

 

13.30 – 14.30 Kardiyovasküler Aciller ve Birinci Basamakta Postop Takibi            Salon A

 

Oturum Başkanı: Dr. Cemil GALİOĞLU  Mersin Tabip Odası Genel Sekreteri

Konuşmacı         : Dr. Sedat KALAYCIOĞLU     Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı, Mersin, Prof.

 

13:30 – 14:30   Yetişkin Vitamin Eksiklikleri ve Tedavisi                                 Salon B

 

Oturum Başkanı: Dr. Figen ŞAHPAZ      İşyeri hekimi, Ankara

Konuşmacı: Dr. Emel BAYRAK               Ankara Lösante Hastanesi, Dahiliye Uzmanı

 

14:30 – 15:00  Kahve arası

 

15.00 – 16.00   Hekimlerin Örgütlenme tarihi ve TTB             Salon A

 

Oturum Başkanı: Dr. Birtürk ÖZKAVAK           71 Evler Aile Sağlığı Merkezi, Eskişehir

Konuşmacı: Dr. Muharrem BAYTEMUR          TTB Merkez Konsey Eski Üyesi

Konuşmacı: Dr. Mehmet Sezai BERBER        TTB Yüksek Onur Kur. Üyesi, Ruh Sağ. ve Hast. Uz.

 

15:00 – 16:00   Kadınlarda Sık Karşılaşılan Genital Sistem Enfeksiyonları        Salon B

 

Oturum Başkanı: Dr. Lale TUNA              Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü ÜSBEM, İzmir

Konuşmacı        : Dr. Zehra METE            Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, İzmir         

 

16:00 – 16:30  Kahve arası

 

16:30 – 17:30   "Korozyon"un Sağlığa Etkileri                 Salon A

 

Oturum Başkanı: Dr. Sevdar YILMAZ     Hatay Tabip Odası Genel Sekreteri

Konuşmacı: Dr. Nazan SAVAŞ               Mustafa Kemal Ün. Tıp Fk. Halk Sağlığı AD, Prof.

 

16:30 – 17:30  Birinci Basamakta Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım      Salon B

 

Oturum Başkanı: Dr. Muhsin İNAL           Acil Hekimi, Adana

Konuşmacı: Dr. Alpay Turan SEZGİN     Adana Başkent Hastanesi Kardiyoloji Uzm., Prof.

 

17:30 – 17:45  Ara

 

17.45 – 19.00  FORUM (Sağlıkta Şiddet) 

                       Moderatör Sunumu: Prof. Dr. Tacettin İNANDI

 

 

Sosyal Program 

  

20:00 – 23:00  GALA YEMEĞİ